Gids voor DePuy ASR™ Hip Implant terugroepactie

gids voor patiënten
De gids voor patiënten helpt patiënten bepalen of de terugroepactie van het ASR Hip System op hen van toepassing is en meer te weten te komen over tests en behandeling.

Informatie voor patiënten met betrekking tot de terugroepactie

DePuy is in augustus 2010 een vrijwillige terugroepactie gestart voor haar ASR™ XL Acetabular System en DePuy ASR™ Hip Resurfacing System.

Deze gids is bedoeld ter ondersteuning van uw evaluatie en verdere zorg voor patiënten die vallen onder deze terugroepactie en om u te helpen vragen van patiënten te beantwoorden. Wij stellen uw hulp bij het verstrekken van belangrijke informatie over deze terugroepactie aan ontvangers van ASR-heupimplantaten en uw organisatie op prijs.

Patiënten die vóór juli 2003 een heupoperatie hebben ondergaan vallen niet onder de terugroepactie.

bel ons voor hulp
Bel de ASR Help Line op 0800-0234733 voor het aanvragen van een claimnummer en om instructies te krijgen over hoe een claim voor vergoeding moet worden ingediend.

Informatie van DePuy in verband met de terugroepactie DePuy is in augustus 2010 een vrijwillige terugroepactie gestart van het ASR Hip System nadat zij nieuwe destijds nog niet eerder gepubliceerde gegevens van de National Joint Registry (NJR) voor Engeland en Wales hadden ontvangen als onderdeel van de voortdurende controle door de onderneming van post-market gegevens met betrekking tot het ASR Hip System. Na beoordeling van deze gegevens besloot DePuy dat het in het belang van patiënten was om het ASR Hip System vrijwillig terug te roepen.

Deze Britse gegevens uit 2010 toonden een vijfjarig revisiepercentage van ongeveer 12 % voor het DePuy ASR Hip Resurfacing System en ongeveer 13 % voor het ASR XL Acetabular System. Dit was niet in lijn met eerder in dit register gerapporteerde gegevens. Deze revisiepercentages betreffen de volledige reeks maten.

Vóór de zomer van 2010 toonde de totaliteit van de voor de onderneming beschikbare gegevens aan dat ASR in overeenstemming met de klasse monoblok metaal-op-metaal heupimplantaten presteerde. N.B.: Het DePuy ASR™ Hip Resurfacing System werd alleen goedgekeurd voor gebruik buiten de V.S. en het ASR™ XL Acetabular System was over de hele wereld verkrijgbaar.

 
 
 

Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling voor ontvangers van het ASR-heupimplantaat, de dekking van de behandelingskosten door DePuy en waarom deze producten werden teruggeroepen, kunt u gebruik maken van de hieronder vermelde hulpbronnen. Als u nog vragen hebt zijn wij beschikbaar om wanneer het u uitkomt met u te praten met behulp van de bovenstaande contactinformatie.
 

 
 
 

Onze voortdurende doelstelling is u te helpen de vragen van uw patiënten te beantwoorden en hun prompte follow-upzorg en behandeling te ondersteunen. Onze doorlopende aanbeveling is daarom dat u contact opneemt met uw patiënten om hen te vragen zo snel mogelijk een follow-up afspraak voor evaluatie te regelen. Wij willen alle chirurgen die patiënten hebben die onder de ASR-terugroepactie vallen adviseren een grondige en volledige diagnose te stellen zoals omschreven in het hieronder genoemde metaalionen-, radiologische en dwarsdoorsnedetestprotocoldocument.
Wij hebben de volgende hulpbronnen gecreëerd om u te helpen te voldoen aan de behoeften van uw patiënten, inclusief te downloaden, gemakkelijk te begrijpen informatiebladen die u aan patiënten kunt geven die mogelijk vragen hebben of zich zorgen maken.

 
 
 
Country Region: 
Do not include in the landing page